Анкета

Бездимни цигари

Вие сте?
В коя възрастова група сте?
Използвате ли бездимни цигари?
Употребявате ли обикновени и бездимни цигари едновременно?
Усещате ли да имате странични ефекти от бездимните цигари? Какви?
Кой Ви подтикна към употребата на бездимни цигари?
Чувствате ли се по-добре при употреба на устройството?